História klubu

Na jeseň roku 1996 padla veta, na ktorú čakalo pár nadšencov na dvoch kolesách, ktorí ako "DIVÉ KONE" brázdili asfaltky Slovenska a mesta Prešov jednotlivo, či v malých skupinkách: "Chcelo by to motorkársky klub" so všetkým, čo k tomu patrí.

V roku 1997 vybehol Prešovský motorkársky klub s nášivkou WILDE HORSES a začal na sebe pracovať. Klub bol registrovaný ako OZ , mal svoje stanovy, hierarchiu a obrovskú chuť niečo robiť pre motorkársky svet. Prišiel prvý naozajstný zraz na Sigorde ,iba pre motorkárov. Pod vedením prvého prezidenta klubu R.Bilasa zorganizoval množstvo akcií a ďalšie ročníky motozrazov, 1998, 1999, 2000, ktoré patrili medzi najlepšie motorkárske zrazy na Slovensku.

Častými výjazdami na zahraničné motozrazy-ktoré organizovali MC kluby v Taliansku, Chorvátsku, Slovinsku a Českej republike začala aj myšlienka transformovania nezávislého klubu Wilde Horses Prešov do štruktúr MC, ktoré bolo potrebné na Slovensku vybudovať. V roku 2002, po dlhom čase príprav, rozhovorov a jednaní s klubmi, ktoré v tom čase fungovali na území Slovenskej republiky (Red Devils Bratislava, Faraons Sekule) začína pracovná éra SLOVAKIA MC, kde sa Wilde Horses Prešov transformuje na MC klub. Prichádza zmena názvu na "WILD HORSES" pribúda spodný diel SLOVAKIA MC, odchádzajú niektorí členovia , farby zodpovedajú medzinárodným zvyklostiam a protokolu. Na jeseň roku 2003 sa pridávajú ďalšie riders kluby a SLOVAKIA MC je uznaná medzinárodným fórom veľkej rodiny MC.