Všetkých Vás srdečne pozývame na Novo Ro(c)kovu Kapustnicu k nám na klubovňu 25.1.2020. Čaká Vás kapustnica, party cattering, novoro(c)kový punč a ro(c)kotéka. Tešíme sa vás aj v novom ro(c)ku priatelia.

Príďte spolu s nami na tradične Zatváranie sezóny Východného Slovenska kde je pre Vás pripravené pohostenie. Večer sa na Vás tešime na PARTY u nas na klubovni. Do skorého videnia priatelia.