34. Týždeň WHMC. Super akcia motoLužany. Ďakujeme FOE MC za perfektnú party na motozraze.

25.08.2019