R.I.P

11.05.2022

Týmto chceme vzdať Úctu a Rešpekt jednému zo zakladateľov a prvému prezidentovi klubu Wild Horses Slovakia MC - Rasťovi Bilasovi. Bol to srdcom motorkár, pod ktorého vedením klub organizoval v rokoch 1996-2001 motozrazy a motoakcie, ktoré na tú dobu pútali veľkú pozornosť na Slovensku aj v zahraničí. Bol to človek, v ktorého prítomnosti bolo stále veselo a každý sa cítil dobre.Posledná rozlúčka sa bude konať v piatok 13.5.2022 o 12.00 na Cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.R.I.P Rastislav Bilas " B i ľ k o"

Fotogaléria